Cohn-Stone

Exhibits    

Glass (27-works)

Cohn-Stone Reflecting Bowl
Reflecting Bowl
Glass
7 x 9 x 9 in
Cohn-Stone Ambrosia Hourglass
Ambrosia Hourglass
Glass
28.5 x 11 x 11 in
Cohn-Stone Apex Fluted Bowl
Apex Fluted Bowl
Glass
9 x 14 x 14 in
Cohn-Stone Athena Vase
Athena Vase
Glass
27 x 13 x 13 in
Cohn-Stone Eternal Flame
Eternal Flame
Glass
20 x 6 x 6 in
Cohn-Stone Large Pear
Large Pear
Glass
11 x 7 x 7 in
Cohn-Stone Large Pumpkin
Large Pumpkin
Glass
10 x 10 x 10 in
Cohn-Stone Large Tornado Cone
Large Tornado Cone
Glass
20.5 x 0 in
Cohn-Stone Oculus III
Oculus III
Glass
32 x 15.5 x 15.5 in
Cohn-Stone Pumpkin Small
Pumpkin Small
Glass
6 x 7 x 7 in
Cohn-Stone Reflecting Bowl
Reflecting Bowl
Glass
7 x 9 x 9 in
Cohn-Stone Shell
Shell
Glass
4 x 0 in
Cohn-Stone Small Giant Apple
Small Giant Apple
Glass
0 x 0 in
Cohn-Stone Squash Medium
Squash Medium
Glass
11 x 6 x 6 in
Cohn-Stone Tortoise Hourglass
Tortoise Hourglass
Glass
29 x 8.5 x 8.5 in
Cohn-Stone Giant Apple
Giant Apple
Glass
12 x 10 x 10 in
Sold
Cohn-Stone Golden Egg
Golden Egg
Glass
6 x 4 x 4 in
Sold
Cohn-Stone Green Lavender Speckled
Green Lavender Speckled
Glass
12 x 13.5 x 13.5 in
Sold
Cohn-Stone Large Cylinder
Large Cylinder
Glass
12 x 13.5 x 13.5 in
Sold
Cohn-Stone Large Squash
Large Squash
Glass
18 x 8 x 8 in
Sold
Cohn-Stone Large Tomato
Large Tomato
Glass
7 x 8 x 8 in
Sold
Cohn-Stone Round Folded Lip Shell Vase
Round Folded Lip Shell Vase
Glass
13 x 12 x 12 in
Sold
Cohn-Stone Scallop Bowl Small
Scallop Bowl Small
Glass
9 x 12 x 12 in
Sold
Cohn-Stone Shell Vase
Shell Vase
Glass
6 x 6 x 6 in
Sold
Cohn-Stone Squash mini
Squash mini
Glass
8 x 4 x 4 in
Sold
Cohn-Stone Small Bowl Tortoise
Small Bowl Tortoise
Glass
4 x 8 x 8 in

Cohn-Stone

Cohn-Stone

Top of Page