Borowski

Borowski - Koi Blue

Koi Blue

Glass  
8.5 x 17.5 x 7.5 in
23 x 46 x 20 cm

Imperfect Now $450

SOLD

Print this Page