Karen Shapiro

Prozac
Karen Shapiro - Prozac
2018, Raku ceramic
4.5 x 15 x 4.5 inches
$ 600

Subscribe

You can Unsubscribe at any time.