Borowski

Ben Elephant Bowl Red
Borowski - Ben Elephant Bowl Red
Glass
9 x 16 x 7.5 inches
$ 950